Karayolu Uygunluk Belgesi. Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmelerinden satılan araçlara karayolu uygunluk belgesi Ankara

USTA MÜHENDİSLİK

05323118894

GÜMRÜK ARACLARI VE TAŞİS ARACLARI KARA YOLU UYGUNLUK BELGESİ

Gümrükten ihale ile araç

AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (KARAYOLU UYGUNLUK)

Gümrük tasiş Karayolu uygunluk belgesi proje çizim Ankara.

tasiş araç projesi Ankara

tasiş araçlarına kara yolu uygunluk belgesi Ankara

TAŞİŞ tarafından satılan araçlarda uygunluk belgesi(araç projesi) düzenlenebilmesi için araçlara ait Trafik Şadetnamesi ve Gümrük Yurt dışından ithal edilen araçların karayolu uygunluk (araç uygunluk) belgesi alması zorunluluğu vardır.

Gümrük araç satışı ARAÇLARA PROJE

Karayolu uygunluk belgesi

TASİŞ veya yurt dışından alınan araçların trafik tescil işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan karayolu uygunluk belgesi Araç projelendirme yetki belgesine sahip SMM belgeli makine mühendisleri tarafından düzenlenir ve TSE ‘ye onaylatılarak araç sahibine teslim edilir.

tasiş Ankara araç

KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ TAŞİS GÜMRÜK ARAÇLARINA

Karayolu Uygunluk Belgesi

*KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ARAÇ PROJESİ

USTA MÜHENDİSLİK

05323118894

*GÜMRÜK TASİŞ SATISLI GÜMRÜK ARAÇLARINA*KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ARAÇ PROJESİ

Karayolu Uygunluk Belgeleri

İthal araçların ülkemizdeki  kara yollarına uygunluğunun ve seyir güvenliğinin sağlandığına dair tarafımızca hazırlanacak dosyaya istinaden gerekli görüldüğü takdirde test gereksinimlerini yerine getirmiş araçlara ;tescile esas olmak üzere TSE tarafından düzenlenen belgelerdir

GÜMRÜK TASİŞ ARACLARAINA*KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ARAÇ PROJESİ

TASİŞ (TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE KURULU) SATIŞLI ARAÇLAR

Çeşitli sebeplerle devlete kalmış araçların ihale yoluyla satışı sonrasında söz konusu araçların trafik güvenliği gereklerini yerine getirdiğine ilişkin tarafımızca hazırlanacak dosyaya istinaden TSE ce yapılacak kontroller sonrası düzenlenen belgedir.

*OTOMOBİL KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ

Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından satışa sunulan araçlar veya eski araçlar için; Araçların İmal, Tadil, Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında Karayolu Uygunluk İçin Münferit Araç Uygunluk Belgesi düzenlenmesi gerekir.

USTA MÜHENDİSLİK OTO DİZAYN ARAÇ PROJE ANKARA

05323118894

Bu belge için gerekenler,

Gümrük trafik şahadetnamesi (ilgili gümrük müdürlüğü tarafından bir üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir),

Karayolu Uygunluk belgesi,

Belge için şahadetname/satış sözleşmesinin aslı ile bize başvuruyorsunuz, aracınızı önce biz inceliyoruz. Daha sonra bizim hazırladığımız dosya ile beraber aracınız TSE tarafından görülüyor ve hazırladığımız Karayolu Uygunluk Belgesi TSE tarafından onaylanıyor. Güvenli sürüşler dileriz.

tasiş araç satış

Gümrük araç

Karayolları Uygunluk Belgesi (İthal Araç Muayene Kontrol ve Uygunluk Belgesi)

KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ TAŞİS GÜMRÜK ARAÇLARINA UYGULANIR TSE ONAYLI

Gümrükten ihaleyle SATILAN ARACA *KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ARAÇ PROJESİ

Ankara gümrük satışlı araca proje/*KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ARAÇ PROJESİ

· Araç Tadilat Projesi · Karayolları Uygunluk Belgesi

Karayolu Uygunluk Belgesi. Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmelerinden satılan araçlara karayolu uygunluk belgesi Ankara

TSE’nin online internet sitesinde AİTM yönetmeliğince alınacak olan belgeler ile ilgili prosedür yer almaktadır. Bu prosedürün direktif ettiği çerçevede belgeler hazırlanmalıdır.

Araç uygunluğu belgesi için istenen evraklar;

  1. Gümrük-vezne alındıları
  2. TASİŞ faturası
  3. Trafik şehadetnamesi
  4. Varsa düzeltme yazıları

İthal araç uygunluğu belgesi için istenilen evraklar;

  1. Gümrük-vezne alındıları
  2. Trafik şehadetnamesi
  3. İthalat belgeleri
  4. Aracın teknik dokümanları
  5. Bedelsiz ithalat beyan ve tahakkuk kağıdı

Tüm bu evraklar makine mühendisleri tarafınca eksiksiz bir biçimde hazırlanıp TSE’ye onaylatıldıktan sonra belge alınır.

USTA MÜHENDİSLİK

05323118894