GÜMRÜK ARACI TAŞİS ARACI KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ARAC PROJESİ ANKARA

GÜMRÜK ARACI

TAŞİS

ARACI

KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ

ARAC PROJESİ ANKARA

05323118894

Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından satışa sunulan araçlar veya eski araçlar için; Araçların İmal, Tadil, Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında Karayolu Uygunluk İçin Münferit Araç Uygunluk Belgesi’nin onaylanması

USTA MÜHENDİSLİK

05323118894

Karayolu Uygunluk

Gümrük yoluyla ithal edilen veya TASİŞ tarafından satılan araçlar için düzenlenir. “AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi” olarak da adlandırılır. Projesi Yetkili Araç Proje Mühendisleri tarafından hazırlanıp, TSE Araç Proje müdürlükleri tarafından onaylanır. Araç TSE tarafından incelenir

 

USTA MÜHENDİSLİK ANKARA

05323118894

Karayolu Uygunluk için Münferit Araç Uygunluk Belgesinin onaylanması

Resimler · Projelerimiz , Ankara Gümrük Müdürlüğü ve Ankara

USTA MÜHENDİSLİK

TASİŞ . Gümrükten araba alınır? Karayolu Uygunluk Belgesi İçin

USTA MÜHENDİSLİK ANKARA

05323118894

Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından satışa sunulan araçlar veya eski araçlar için; Araçların İmal, Tadil, Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında Karayolu Uygunluk İçin Münferit Araç Uygunluk Belgesi düzenlenmesi gerekir.

Bu belge için gerekenler,

USTA MÜHENDİSLİK ANKARA

05323118894

Belge için şahadetname/satış sözleşmesinin aslı ile bize başvuruyorsunuz, aracınızı önce biz inceliyoruz. Daha sonra bizim hazırladığımız dosya ile beraber aracınız TSE tarafından görülüyor ve hazırladığımız Karayolu Uygunluk Belgesi TSE tarafından onaylanıyor.

Karayolları Uygunluk Belgesi

Araç Karayolları Uygunluk Belgesi

Karayolu Uygunluk Belgesi; ARAÇ PROJE ÇİZİMİANKARA